Logo Ebus Planten

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.ebus.nl. Wij stellen het op prijs dat u een bezoek brengt aan onze website. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. De volgende voorwaarden zijn van toepassing.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. Ondanks het feit dat wij zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij kunnen evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. De getoonde afbeeldingen van producten zijn slechts een indicatie. De producten kunnen in werkelijkheid afwijken van de getoonde afbeelding. Aan de getoonde afbeeldingen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Gebruik van deze website dat (a) het gebruik van andere bezoekers stoort, (b) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (c) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie op deze website

We proberen de informatie op deze website actueel te houden. Ondanks deze inspanning is het mogelijk dat informatie op deze website onvolledig of verouderd is.

De informatie op deze website verstrekken wij zonder enige garantie of waarborg. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de via deze website verkregen informatie.

Gegevens

U bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u aan ons verstrekt en het actueel houden daarvan. Op de verwerking van uw gegevens is bovendien onze privacyverklaring van toepassing. Onze privacyverklaring is te vinden in de footer van deze website.

Online communicatie

Berichten die u stuurt aan ons per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Wij adviseren u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan ons te sturen. Indien u ervoor kiest om berichten aan ons per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Intellectueel Eigendomsrecht

Op alle content, waaronder teksten, afbeeldingen, geluid en video, rust een intellectueel eigendomsrecht. Ebus Planten is rechthebbende van deze content, althans wij hebben een rechtsgeldige licentie voor het gebruik van deze content. Een deel van de foto’s zijn beschikbaar gesteld door Bloemenbureau Holland (www.mooiwatplantendoen.nl).

De content op deze website mag zonder onze toestemming niet verveelvoudigd, gekopieerd, gewijzigd, verspreid of gepubliceerd worden, tenzij daar een wettelijke uitzondering voor bestaat.

Content mag wel gedeeld worden door gebruik te maken van de social media buttons die op deze website beschikbaar zijn gesteld.

Voor enig ander gebruik graag vooraf contact opnemen.

Derden

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud die door derden op deze website is geplaatst, waaronder gastblogs en reacties onder blogposts en nieuwsberichten of recensies.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud op websites van derden waarnaar door middel van een hyperlink naar verwezen wordt, noch zijn wij aansprakelijk voor de inhoud van embedded content, zoals video en audio, van derden die wij op deze website tonen.

Links naar derden houden niet in elk geval een aanbeveling van die derde of de daar te vinden content of producten in. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebroken links of enig gevolg van het volgen van de link. Inhoud op websites van derden kan immers veranderen zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn.

Notice and take down

Treft u onrechtmatige content op onze website aan, dan vragen wij u vriendelijk dit aan ons te melden, zodat wij deze van de website kunnen verwijderen. U kunt een melding maken door ons te e-mailen met de volgende gegevens:

  • URL waar u de onrechtmatige content heeft aangetroffen
  • Korte omschrijving van de onrechtmatige content
  • Onderbouwing waarom de content volgens u onrechtmatig is en indien het om een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht gaat, wie de rechthebbende is
  • Uw naam en contactgegevens

Indien de content evident onrechtmatig is zullen wij deze binnen 7 dagen na uw melding verwijderen. Indien wij niet met enige zekerheid kunnen vaststellen dat de content onrechtmatig is, zullen wij hier onderzoek naar doen en u daarvan op de hoogte stellen. Mogelijk nemen wij contact met u op voor meer informatie.

Wijzigingen

De website en alle op de website te vinden pagina’s en informatie kunnen op elk moment wijzigingen ondergaan of verwijderd worden. Wijzigingen vinden plaats zonder voorafgaande kennisgeving daarvan. Wij garanderen niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (a) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (b) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (c) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan ons wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (d) het verlies van gegevens, (e) downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (f) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van ons.

Contact

Deze website is van Ebus Planten Cash & Carry B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 12030600 en Ebus Planten Kwekerij B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 12044949. Bij vragen of een notice and take down melding kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected].